Retur og reklamasjoner


RETUR
Ved spesialbestillinger fra Italia til kunde er det ikke returrett (varer vi ikke har på lager i Oslo)

OBS! FRAKTKOSTNADER AV VARER I RETUR BETALES AV KJØPER!!

REKLAMASJON VED MANGEL OG FRIST FOR Å MELDE KRAV VED FORSINKELSE
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.


Meldingen til selgeren eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).